Lista referencyjna (pełna)

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY ROZBUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH O WYDZIAŁ OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ W SOCHACZEWIE, UL. INŻYNIERSKA ORAZ PROJEKTY WYKONAWCZE KONSTRUKCJI STALOWEJ, FUNDAMENTÓW, KOMÓR ŚRUTOWNICZYCH, TOROWISKA WÓZKÓW
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY STACJI PRAS WYSŁODKOWYCH NA TERENIE CUKROWNI W GLINOJECKU (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT DOSTOSOWANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU DO WYMAGAŃ ZAINSTALOWANIA LINII DO PRODUKCJI POMADY NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU MAGAZYNOWEGO O RAMPĘ PRZEŁADUNKOWĄ I SCHODY ZEWNĘTRZNE ORAZ PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT BUDOWLANY FUNDAMENTU POD KOMIN WOLNOSTOJĄCY, KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD KANAŁY TECHNOLOGICZNE ORAZ FUNDAMENTÓW POD WENTYLATORY NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT WYKONAWCZY FUNDAMENTÓW LINII CIĘCIA WZDŁUŻNEGO BLACH W BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWYM; GOSTYNIN, UL. KOLEJOWA
PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY I PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNEGO O CZĘŚĆ MAGAZYNOWO-BIUROWĄ W M. BRONOWO KMIECE , GMINA STARA BIAŁA
PROJEKT ROZBUDOWY (BRANŻA KONSTRUKCYJNA) HALI CZEKOLADY – W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL , GMINA SOCHACZEW
PROJEKT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ I BELKI WCIĄGNIKA W HALI PRODUKCYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL, GMINA SOCHACZEW
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO W PRZASNYSZU, UL. ORLIKA
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI ROZBUDOWY HALI KARMY DLA ZWIERZĄT W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL, GMINA SOCHACZEW
OBLICZENIA STATYCZNE WZMOCNIENIA RAMY ISTNIEJĄCEJ HALI KARMY DLA ZWIERZĄT W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL, GMINA SOCHACZEW
PROJEKT PRZEBUDOWY LOKALU UŻYTKOWEGO W PARTERZE BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO W PŁOCKU, UL. KRÓLEWIECKA
PROJEKT BUDOWLANY I PROJEKT WARSZTATOWY KONSTRUKCJI STALOWEJ HALI WYTWÓRNI KONSTRUKCJI STALOWYCH Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ W GOSTYNINIE, UL. ZIEJKOWA
PROJEKT WARSZTATOWY KONSTRUKCJI STALOWEJ HALI PRODUKCYJNEJ W ROGOŻEWKU GMINA GOSTYNIN
PROJEKT KONSTRUKCJI PAWILONU HANDLOWEGO W GOSTYNINIE, UL. FLORIAŃSKA
PROJEKT KONSTRUKCJI ESTAKADY NA TERENIE ZAKŁADU KONSTRUKCJI STALOWYCH W GOSTYNINIE, UL. ZIEJKOWA
PROJEKT KONSTRUKCJI ROZBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM W NOWYM DUNINOWIE
INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM W PŁOCKU
PROJEKT REMONTU PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM W PŁOCKU, UL. KRÓLEWIECKA
OCENA STANU TECHNICZNEGO CZĘŚCI SOCJALNO-BIUROWEJ BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO W PŁOCKU, UL. OTOLIŃSKA
PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY UKŁADU FUNKCJONALNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ ELEWACJI CZĘŚCI SOCJALNO-BIUROWEJ ORAZ UTWARDZENIE TERENU W PŁOCKU, UL. OTOLIŃSKA
PROJEKT WYKONAWCZY HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ W PŁOCKU, UL. KOBIAŁKA
PROJEKT ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO W PŁOCKU PRZY UL. MICKIEWICZA
PROJEKT KONSTRUKCYJNY NADBUDOWY HALI KARMY DLA ZWIERZĄT W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL, GMINA SOCHACZEW
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY HALI PRODUKCJI CZEKOLADY W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL, GMINA SOCHACZEW
PROJEKT BUDOWLANY DWÓCH ZBIORNIKÓW GAZOWYCH Z PAROWNICAMI W MIEJSCOWOŚCI BORYSZEWO, GMINA RADZANOWO
PROJEKT KONSTRUKCJI PODESTU TECHNOLOGICZNEGO NA TERNIE ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL, GMINA SOCHACZEW
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY ORAZ ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W STAROŹREBACH, UL. SZKOLNA - BRANŻA KONSTRUKCYJNA
PROJEKT KONSTRUKCJI ZADASZENIA PLACU MANEWROWEGO W CEKANOWIE, UL. PŁOCKA
PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z KOLORYSTYKĄ OBIEKTÓW W WARSZAWIE, UL. VAN GOGHA
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI CENTRUM KULTUROWO-HISTORYCZNEGO „KANTOR MŁYŃSKI” W STRZEGOWIE
PROJEKT BUDOWLANY PODTORZA SUWNICY 3,2 T W HALI WYTWÓRNI KONSTRUKCJI STALOWYCH W SOCHACZEWIE, UL. INŻYNIERSKA
PROJEKT KONSTRUKCJI NADBUDOWY HALI KARMY DLA ZWIERZĄT - KOŻUSZKI PARCEL, GMINA SOCHACZEW
PROJEKT BUDOWALNY WIELOBRANŻOWY NADBUDOWY CZĘŚCI SOCJALNEJ W BUDYNKU PRZYJĘĆ I OBRÓBKI ODPADÓW W KOBIERNIKACH
PROJEKTPRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W SOCHACZEWIE, UL. 15 SIERPNIA
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU GARAŻOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MASZEWIE GM. STARA BIAŁA
PROJEKT FUNDAMENTÓW POD BIOFILTRY I PODPÓR POD RUROCIĄGI NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁOMŻY
PROJEKT KONSTRUKCJI WSPORCZYCH WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA TERENIE ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO W PŁOCKU, UL. BIELSKA
PROJEKT WARSZTATOWY KONSTRUKCJI STALOWEJ ZADASZENIA STANOWISK ZAŁADUNKU PRZY SILOSACH NA TERENIE ANWIL S.A. WE WŁOCŁAWKU
PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO W PŁOCKU PRZY UL. MICKIEWICZA
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY GARAŻY I WARSZTATÓW NA TERENIE WODOCIĄGÓW PŁOCKICH Sp. z o.o. W PŁOCKU PRZY UL. FILTROWEJ - BRANŻE ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNA, DROGOWA
PROJEKT TECHNICZNY POMOSTÓW OBSŁUGOWYCH I BELKI NOŚNEJ 3,0 T DLA OBSŁUGI WARNIKÓW W GŁÓWNYM BUDYNKU PRODUKCYJNYM NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT BUDOWLANY PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI STRÓŻEWKO, GMINA RADZANOWO
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ WTWÓRNI ELEMENTÓW BETONOWYCH W SOCHACZEWIE, UL. INŻYNIERSKA
PROJEKT WYKONAWCZY FUNDAMENTÓWPOD URZĄDZENIA LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI FOLII, KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH I POSADZKI W HALI PRODUKCYJNEJ W PŁOCKU, UL. ŁUKASIEWICZA
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY CZĘŚCI SOCJALNEJ W BUDYNKU PRZYJĘĆ I OBRÓBKI ODPADÓW NA TERENIE ZUOK W KOBIERNIKACH K/PŁOCKA
PROJEKT PRZEBUDOWY PARTERU I I PIĘTRA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ORLEN EKO SP. z o.o PRZY UL. CHEMIKÓW 7 W PŁOCKU
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-LECZNICZEGO W GARWOLINIE
PROJEKT I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA W GARWOLINIE
DOKUMENTACJA WYKONAWCZA KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO W MYSŁOWICACH, UL. CMENTARNA
DOKUMENTACJA WYKONAWCZA KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z BIURAMI I ZAPLECZEM TECHNICZNYM
PROJEKT BUDOWLANY I WKONAWCZY ROZBUDOWY REJONU PRZYJĘĆ SUROWCÓW PRZY HALI KARMY DLA ZWIERZĄT W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL, GMINA SOCHACZEW
DOKUMENTACJA WYKONAWCZA KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU BUDYNKU „BANTA” W ŁODZI
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO W PŁOCKU, UL. PRZEMYSŁOWA
PROJEKT ROZBUDOWY HALI KARMY DLA ZWIERZĄT W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL, GMINA SOCHACZEW
OBLICZENIA STATYCZNE GŁÓWNEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ ISTNIEJĄCEJ HALI PRODUKCJI CZEKOLADY W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL, GMINA SOCHACZEW
INWENTARYZACJA BUDOWLANA POMIESZCZEŃ – LINIA DO PRODUKCJI POMADY – NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT KONSTRUKCJI PODESTÓW POD URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE W HALI KARMY DLA ZWIERZĄT W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL, GMINA SOCHACZEW
PROJEKT KONSTRUKCJI WIATY STALOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL, GMINA SOCHACZEW
PROJEKT ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA POMIESZCZENIA SOCJALNE – W HALI PRODUKCYJNEJ NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT BUDOWLANY POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH W BUDYNKU WAGI NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT WZMOCNIENIA STROPU POD ZBIORNIK CUKRU W MAGAZYNIE CUKRU NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT BUDOWLANY HALI HANDLOWO-MAGAZYNOWEJ W PŁOCKU, UL. PRZEMYSŁOWA
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH W BUDYNKU POMPOWNI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SZYJKI, GMINA GLINOJECK
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W MIEJSCOWOŚCI GÓRA, GMINA STAROŹREBY
PROJEKT WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI STROPU POD ZBIORNIK WYSŁODKÓW MOKRYCH W BUDYNKU SUSZARNI NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY HALI KARMY DLA ZWIERZĄT O MAGAZYN SUROWCÓW W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL , GMINA SOCHACZEW
PROJEKT DODATKOWEGO STROPU W HALI KARMY DLA ZWIERZĄT – W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL, GMINA SOCHACZEW
PROJEKTU WARSZTATOWY KONSTRUKCJI STALOWEJ OBIEKTU B06 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ELEKTROCIEPŁOWNI SIEKIERKI W WARSZAWIE
PROJEKT BUDOWLANY PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL , GMINA SOCHACZEW
PROJEKT KONSTRUKCJI RAMY ORAZ FUNDAMENTÓW DLA ZBIORNIKÓW SPREY W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL , GMINA SOCHACZEW
PROJEKT ZMIANY UKŁADU FUNKCJONALNEGO ZAPLECZA SOCJALNO-BIUROWEGO MAGAZYNU CUKRU NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT WYKONAWCZY WIATY ROZŁADUNKU ZBOŻA W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL , GMINA SOCHACZEW
PROJEKT ROZBIÓRKI ZAKŁADOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL , GMINA SOCHACZEW
PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY I PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCI ROZBUDOWY ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO FOLII LDPE, BRONOWO KMIECE
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU TECHNICZNEGO DO POBIERANIA PRÓBEK W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL , GMINA SOCHACZEW
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ WYROBÓW CZEKOLADOWYCH O POMIESZCZENIE PALARNI WRAZ Z OBUDOWĄ CHODNIKA I ŚLUZĄ HIGIENICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL , GMINA SOCHACZEW
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD KANAŁ SPALIN NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKTU WARSZTATOWY KONSTRUKCJI STALOWEJ WIEŻY WIDOKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE MIASTO
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLNE W MIEJSCOWOŚCI STRÓŻEWKO
PROJEKT BUDOWLANY FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SYSTEM BUFOROWANIA I ROZŁADUNKU SUROWCÓW W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL , GMINA SOCHACZEW
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKY LABORATORIUM ANALITYCZNEGO I WIATY DO PRÓBKOWANIA SUROWCÓW WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ NOWEGO UKŁADU DRÓG MANEWROWYCH I PARKINGU W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL , GMINA SOCHACZEW
OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCYCH REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH NA TERENIE ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO , MIROSŁAW, GMINA SŁUPNO
PROJEKT UTWARDZENIA TERENU POD PLAC SKŁADOWY W PŁOCKU, UL. CHEMIKÓW
PROJEKT BUDYNKU ROZŁADUNKU ZBOŻA W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL , GMINA SOCHACZEW
PROJEKT WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI STROPU POD ZBIORNIKI - LINIA PRODUKCJI POMAD NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT BUDOWLANY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI STAROŹREBY
PROJEKT PRZEBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ROGOWO, GMINA STAROŹREBY – BRANŻA KONSTRUKCYJNA
PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY WAGI SAMOCHODOWEJ NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ I UTWARDZENIA TERENU W DROBINIE
PROJEKT WYKONAWCZY I WARSZTATOWY KONSTRUKCJI STALOWEJ HALI MAGAZYNOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZYDŁOWO
PROJEKT I TECHNOLOGIA REMONTU PODTORZA SUWNICY NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
OBLICZENIA BELKI WCIĄGNIKA 250KG W HALI PRODUKCYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL , GMINA SOCHACZEW
PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - BROMIERZYK WIEŚ, GMINA STAROŹREBY – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA, BRANŻA KONSTRUKCYJNA, BRANŻA ELEKTRYCZNA
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO; GOSTYNIN, UL. KOLEJOWA – BRANŻA KONSTRUKCYJNA
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO W PŁOCKU, UL. DOBRZYŃSKA
INWENTAYZACJA FABRYKI CZEKOLADY /BRANŻA BUDOWLANA/ W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL , GMINA SOCHACZEW
PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY HALI MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ; PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I PLACU POSTOJOWEGO DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH; PRZECIWPOŻAROWEGO OTWARTEGO ZBIORNIKA WODNEGO W M. ZYGMUNTOWO, GMINA GLINOJECK
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ZBIORNIKA STALOWEGO SOKU GĘSTEGO O POJ. 37500 M3 Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT BUDOWLANY 2 SILOSÓW NA GRANULAT LDPE W MIEJSCOWOŚCI BRONOWO KMIECE, GMINA STARA BIAŁA
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE BELKI WCIĄGNIKA O UDŹWIGU 5 MG
PROJEKT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ WCIĄGNIKA W BUDYNKU SUROWNI NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT ZAMOCOWANIA ŻURAWIA PRZYŚCIENNEGO DO SŁUPA ISTNIEJĄCEJ HALI PRODUKCYJNEJ W M. BRONOWO KMIECE, GMINA STARA BIAŁA


PRZEGLĄDY ROCZNE I PIĘCIOLETNIE BUDYNKÓW (2017, 2018):


WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU BUDOWLANEGO BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GRODZKA 3 W PŁOCKU
Wykonanie ROCZNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ ZDUŃSKA 9 W PŁOCKU
WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ JEROZOLIMSKA 3 W PŁOCKU
WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU BUDOWLANEGO BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ SYNAGOGALNA 9/11 W PŁOCKU
WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ SYNAGOGALNA 13 W PŁOCKU
WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ JEROZOLIMSKA 14/16/18 W PŁOCKU
WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GRODZKA 9 W PŁOCKU
WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ KWIATKA 51A W PŁOCKU
WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ TUMSKA 13 W PŁOCKU
WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ STARY RYNEK 9 W PŁOCKU
WYKONANIE PIĘCIOLETNIEGO PRZEGLĄDU BUDOWLANEGO WRAZ Z ROCZNYM BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ STARY RYNEK 5 W PŁOCKU
PRZEGLĄD REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH NA TERENIE FIRMY MERCOR, MIROSŁAW, GMINA SŁUPNO