OFERTA

 • PROJEKTY BUDOWLANE WIELOBRANŻOWE:
  • HAL PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM
  • BUDYNKÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH

 • PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ WARSZTATOWĄ KONSTRUKCJI STALOWYCH:
  • ETAŻEREK
  • ESTAKAD
  • KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
  • WIAT I ZADASZEŃ
  • POMOSTÓW I PODESTÓW OBSŁUGOWYCH

 • PROJEKTY FUNDAMENTÓW:
  • POD KONSTRUKCJE STALOWE
  • POD PRZEMYSŁOWE OBIEKTY BUDOWLANE (KOMINY, ZBIORNIKI, SILOSY itp.)
  • POD MASZYNY I URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE

 • PROJEKTY DOTYCZĄCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH W ZAKRESIE:
  • ROZBUDOWY
  • PRZEBUDOWY
  • INWENTARYZACJI

 • OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE KONSTRUKCJI
 • NIEZBĘDNE UZGODNIENIA I FORMALNOŚCI