Lista referencyjna

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY ROZBUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH O WYDZIAŁ OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ W SOCHACZEWIE, UL. INŻYNIERSKA ORAZ PROJEKTY WYKONAWCZE KONSTRUKCJI STALOWEJ, FUNDAMENTÓW, KOMÓR ŚRUTOWNICZYCH, TOROWISKA WÓZKÓW
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY STACJI PRAS WYSŁODKOWYCH NA TERENIE CUKROWNI W GLINOJECKU (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT DOSTOSOWANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU DO WYMAGAŃ ZAINSTALOWANIA LINII DO PRODUKCJI POMADY NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU MAGAZYNOWEGO O RAMPĘ PRZEŁADUNKOWĄ I SCHODY ZEWNĘTRZNE ORAZ PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT BUDOWLANY FUNDAMENTU POD KOMIN WOLNOSTOJĄCY, KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD KANAŁY TECHNOLOGICZNE ORAZ FUNDAMENTÓW POD WENTYLATORY NA TERENIE CUKROWNI GLINOJECK (PFEIFER&LANGEN POLSKA S.A.)
PROJEKT WYKONAWCZY FUNDAMENTÓW LINII CIĘCIA WZDŁUŻNEGO BLACH W BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWYM; GOSTYNIN, UL. KOLEJOWA
PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY I PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNEGO O CZĘŚĆ MAGAZYNOWO-BIUROWĄ W M. BRONOWO KMIECE , GMINA STARA BIAŁA
PROJEKT ROZBUDOWY (BRANŻA KONSTRUKCYJNA) HALI CZEKOLADY – W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL , GMINA SOCHACZEW
PROJEKT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ I BELKI WCIĄGNIKA W HALI PRODUKCYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL, GMINA SOCHACZEW

WIĘCEJ TEMATÓW TUTAJ